hlavní stránka INFORMATIKA V DOPRAVĚ CVB SOFTCAR

Další odborné publikace

Název Vydavatel,
kontakt pro objednávku
Popis
Přehled předpisů v silniční nákladní vnitrostátní dopravě - 2018 INFORMATIKA V DOPRAVĚ ing. Jiří Březina, Ostrava
Objednávka viz volba "Publikace ke školení" v části Školení
Aktualizovaná publikace zobrazuje stav české i evropské legislativy v oblasti silniční nákladní dopravy k 1. únoru 2018 i její vývoj po tomto datu
Digitální tachograf - přručka uživatele SYSTEMCONSULT Pardubice
Objednávky na www.systemconsult.cz
Principy práce, popis funkce a pracovní postupy při používání digitálního tachografu