hlavní stránka INFORMATIKA V DOPRAVĚ CVB SOFTCAR

Termíny a přihlášky na školení

Datum a čas Místo konání školení

9 hodin
salonek hotelu Gustav Mahler
Křížová 4, Jihlava

9 hodin
salonek hotelu Labe
Masarykovo náměstí 2633 , Pardubice

9 hodin
salonek č. 1 hotelu Černigov
Riegrovo náměstí 1494. ,Hradec Králové

9 hodin
salonek hotelu Slávie
Náměstí Míru 134/72, Svitavy
13. listopadu 2019 (středa)
9 hodin
zelený salonek DK AKORD,
náměstí SNP 1, Ostrava Zábřeh
7. listopadu (čtvrtek)
9 hodin
salonek hotelu Silesia
Zámecké náměstí 1259, Frýdek Místek
23. října 2019 (středa)
9 hodin
salonek hotelu Morávka
Heršpická 781/7, Brno
10. října 2019 (čtvrtek)
9 hodin
salonek hotelu Garni
Náměstí T.G. Masaryka 1335, Zlín
26. září 2019 (čtvrtek)
9 hodin
salonek hotelu Hesperia
Brněnská 55. ,Olomouc

Závazná přihláška ke školení pracovníků doprav

Všechny položky formuláře, kromě šedých, jsou povinné!
Konané dne v .
Přihlašujeme osob (1150,-Kč/osoba) , jmenovitě:
Jiný počet publikací ke školení než je účastníků školení
(350,-Kč/publikace):
ano: ks.
ne.
Poplatek ve výši ,-Kč byl (bude) uhrazen:
hotově při školení.
na základě zaslané faktury.
předem z účtu: dne:
Název a adresa objednavatele:
IČO:
DIČ:
Jméno: a telefon: vyřizujícího
Odpovědný pracovník:
Kontaktní email:
Jiné požadavky: