hlavní stránka INFORMATIKA V DOPRAVĚ CVB SOFTCAR

Publikace ke školení - Obsah

Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě – únor 2018 obsahuje tyto kapitoly:

 • Úvod
 • Platné předpisy v silniční nákladní dopravě a jejich vyhledávání
 • Rozdělení vozidel a přeprav podle předpisů EU
 • Povinnosti dopravce v silniční nákladní dopravě
 • Podnikání v silniční dopravě
 • Povinnosti tuzemského dopravce
 • Evidence jízd
 • Provozování dopravy pro cizí potřeby
 • Finanční způsobilost a její prokazování
 • Odborná způsobilost v dopravě a její prokazování
 • Označení vozidla obchodním jménem
 • Použití Úmluvy CMR ve vnitrostátní dopravě
 • Přeprava nebezpečných věcí
 • Podlimitní přepravy a přepravy vyjmuté z působnosti ADR
 • Provozování mezinárodní silniční dopravy
 • Přepravy v rámci EU bez eurolicence, kabotáž
 • Odborný dozor v silniční dopravě, přestupky
 • Objektivní odpovědnost dopravce
 • Vybraná ustanovení Úmluvy CMR
 • Vedení záznamu o době řízení vozidla a jeho dokladování
 • Potvrzení pro řidiče, že neřídil
 • Doba řízení, bezpečnostní přestávky
 • Přestávky v práci podle Zákoníku práce
 • Doby denního a týdenního odpočinku
 • Pracovní doba, délka směny, noční práce, přesčasy, pohotovost
 • Odpovědnost dopravce a další povinnosti řidiče dle nařízení EU
 • Odborná způsobilost a školení řidičů
 • Vstupní a pravidelné školení řidičů
 • Zdravotní způsobilost řidičů
 • Lékařské prohlídky a psychologické vyšetření řidičů
 • Bodový systém hodnocení řidičů
 • Školení bezpečné jízdy a odpočet bodů
 • Omezení a zákazy jízd, nízkoemisní zóny
 • Zpoplatnění užívaných komunikací
 • Časové zpoplatnění
 • Elektronické mýto
 • Profesní způsobilost, doklady řidiče a další povinnosti
 • Silniční technické kontroly
 • Oprávnění příslušníků Policie ČR, obecní policie a celníků
 • Přestupky v silniční dopravě
 • Bezpečnost práce a silniční doprava
 • Nařízení vlády o organizaci práce v dopravě
 • Kontrolní vážení vozidel, upevnění nákladu
 • Největší povolené rozměry a hmotnosti vozidel, spojitelnost
 • Vybavení vozidel tachografy
 • Digitální tachograf a paměťové karty
 • Technické podmínky provozu silničních vozidel
 • Definice technických pojmů
 • Registr a registrace vozidel
 • Technická nezpůsobilost, prohlídky, měření emisí
 • Kategorizace vozidel
 • Povinná výbava vozidel, obsah lékárničky
 • Technické požadavky na světelná zařízení
 • Kola a pneumatiky, zimní výbava
 • Doplňková zařízení a označení vozidel
 • Závady na vozidle ohrožující bezpečnost provozu
 • Provoz a registrace zvláštních vozidel
 • Technické požadavky na zvláštní vozidla a jejich výbavu
 • Používání pozemních komunikací
 • Zvláštní užívání komunikací
 • Silniční daň
 • Sazby silniční daně
 • Snížení sazeb silniční daně
 • Používání soukromých a služebních vozidel
 • Cestovní náhrady
 • Zákonné pojištění vozidel
 • Rozsah pojištění odpovědnosti
 • Přeprava potravin, živočišných produktů a zvířat
 • Přeprava odpadů
 • Pohonné hmoty, jejich spotřeba a normování
 • Řidičské oprávnění a řidičský průkaz
 • Správní poplatky v silniční dopravě
 • Kalkulace nákladů a stanovení ceny
 • Přepravní vztahy a podmínky
 • Mzdy a odměny v silniční dopravě