hlavní stránka INFORMATIKA V DOPRAVĚ CVB SOFTCAR

Publikace ke školení - Objednávka

Objednávka publikace "Přehled předpisů v silniční nákladní vnitrostátní dopravě"

Konečná cena, včetně poštovného, za jednu publikaci činí při zaslání na fakturu 390,-Kč.

Konečná cena, včetně poštovného, za jednu publikaci činí při zaslání na dobírku 440,-Kč

Všechny položky formuláře, kromě šedých, jsou povinné!
Název a adresa objednatele (data pro fakturaci):
Kontaktní email:
IČO:
DIČ:
Adresa pro zaslání publikace:
Jméno: a telefon: pracovníka, který publikaci objednává
Publikaci zaslat:
dobírkou
na fakturu
Požadovaný počet kusů publikace:
Jiné požadavky: