hlavní stránka INFORMATIKA V DOPRAVĚ CVB SOFTCAR

Školení k silniční nákladní dopravě

Provozování silniční nákladní vnitrostátní dopravy po novelizacích předpisů

v souladu se změnami a novinkami v evropské i národní legislativě účinnými k 1. únoru 2018.

Prezentace probíhá vždy od 8:30 do 9 hodin. V případě, že Vám uvedený termín nevyhovuje, zavolejte nám nebo napište nejlépe elektronickou poštou a my Vám sdělíme termíny školení v okolních městech. Chcete-li být informován o všech dalších termínech školení, případně jiných našich aktivitách, zašlete nám svou e-mailovou adresu.

Program školení:

Aktuální znění zákonů, vyhlášek, nařízení EU, pokynů, výkladů a jiných informací týkajících se provozování silniční nákladní vnitrostátní dopravy. Jednotlivé body školení se shodují s obsahem příručky ke školení – Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě, kterou obdrží každý účastník.

Aktuální témata:

Předpisy upravující pracovní dobu, dobu řízení, odpočinku, přestávek, jiné práce, pohotovosti, noční práce aj. v české legislativě a legislativě EU pro jednotlivé skupiny vozidel a přeprav. Vedení záznamu o době řízení a vystavování potvrzení pro řidiče o jiných činnostech. Nové povinnosti řidiče, systém školení řidičů (profesní průkazy), psychologické vyšetření, digitální tachografy a paměťové karty, bodový systém, elektronické mýto, kontrolní vážení, změny řidičských průkazů, obrysové značení, silniční daň, a další.

Publikaci, kterou obdrží každý účastník, lze objednat i samostatně, viz odkaz „Publikace ke školení“.

Lektorem školení je Ing. Březina Jiří, dlouholetý odborník v oblasti legislativy silniční nákladní dopravy.

Školení trvá cca do 14:00 hodin.

Účastnický poplatek (včetně příručky ke školení) činí 1 500 Kč na osobu. Od 3 účastníků poskytujeme individuální slevy, účastnický poplatek bez publikace činí 1 150 Kč. Účastnický poplatek je možno uhradit hotově na místě, předem na účet (u Fio banky č. 2800119105/2010, var. Symbol = datum školení), nebo na základě faktury (zasíláme na vyžádání a podle požadavků objednatele). Klientům Informatiky v dopravě bude poplatek za školení a publikace zahrnut do čtvrtletní faktury za Informatiku v dopravě. Přihlášku ke školení lze vyplnit a odeslat e-mailem (volba Termíny a přihlášky na školení, případně přímo na náš email cvbsoft@cbox.cz), případně poslat poštou na adresu ing. Jiří Březina, V Zahradách 2305/192A, 70800 Ostrava Poruba. V případě časové tísně se lze přihlásit i telefonicky (596 748 768, 602 969 558) a vyplněnou přihlášku přinést s sebou. Daňový doklad o zaplacení obdrží účastník při včasném zaplacení přímo na školení, respektive dodatečně po ověření platby. Příjem došlých přihlášek potvrzujeme pouze na základě žádosti přihlášeného.