hlavní stránka INFORMATIKA V DOPRAVĚ CVB SOFTCAR

Informatika v dopravě

Pravidelné poskytování informací z oblasti silniční nákladní vnitrostátní dopravy

Informatika v dopravě je služba určená pro pracovníky řídící provoz autodopravy, autoškoly a jiné pracovníky zabývající se silniční nákladní dopravou, vzdělávací činností v tomto oboru apod.

V rámci služby se nabízí průběžné měsíční zasílání (mimo měsíc srpen) veškerých nových zákonů, vyhlášek, předpisů včetně jejich změn, výkladů a komentářů. Součástí zásilek jsou i fotokopie různých materiálů týkajících se silniční nákladní dopravy z odborných periodik, internetových stránek, denního tisku a jiných zdrojů. Součástí zásilky je i publikace Přehled předpisů v silniční nákladní vnitrostátní dopravě po každé její aktualizaci.

Rovněž jsou poskytovány i telefonické nebo e-mailové konzultace k problémům silniční nákladní vnitrostátní dopravy (mimo ADR). Abonenti si mohou rovněž vyžádat zaslání dalších požadovaných informací (zákony, vyhlášky, předpisy, články apod.).

V případě zájmu o tuto službu vyplňte objednávku. Objednávku lze vypovědět vždy k prvnímu dni následujícího měsíce. Objednávkový formulář naleznete ZDE.

Ukázkové zásilky INFORMATIKY V DOPRAVĚ zasíláme zdarma! Objednávkový formulář naleznete ZDE.