hlavní stránka INFORMATIKA V DOPRAVĚ CVB SOFTCAR

Objednávka - Informatika v dopravě

Závazná objednávka

Objednáváme pravidelné měsíční zasílání materiálů k problematice silniční nákladní vnitrostátní dopravy v jednom vyhotovení.

Všechny položky formuláře, kromě šedých, jsou povinné!
Typ expedice:
zasílané poštou (papírová verze) za paušální poplatek 790,-Kč za čtvrtletí,
zasílané elektronickou poštou za paušální poplatek 700,-Kč za čtvrtletí,
zasílané oběma způsoby za paušální poplatek 840,-Kč za čtvrtletí.
Název a adresa objednatele (data pro fakturaci):
Kontaktní email:
IČO:
DIČ:
Adresa pro zasílání materiálů:
Jméno: a telefon: pracovníka dopravy
Objednávku realizovat od:
Jiné požadavky:
Odpovědný pracovník: